Bashkëpunimi mes Medrese “ Liria “ Elbasan dhe Jorgji Dilo

Një orë mësimore në biologji me klasën e 9-të shkollës “ Jorgji Dilo ” Disa fragmente nga ora mësimore e lëndës së biologjisë ku u trajtua në mësim tema: Adn-ja, funksionet dhe struktura e saj . Orë e cila konsiston në shkëmbim eksperiencash mes shkollave .Ora mësimore ishte interesante ku u zhvillua tema mësimore në (power point ), kuize, eksperimente, pyetje- përgjigje etj. Nxënësit mbetën të kënaqur…

Bashkepunimi mes Medrese  Liria  Elbasan dhe Jorgji Dilo (2) Bashkepunimi mes Medrese  Liria  Elbasan dhe Jorgji Dilo (4) Bashkepunimi mes Medrese  Liria  Elbasan dhe Jorgji Dilo (7) Bashkepunimi mes Medrese  Liria  Elbasan dhe Jorgji Dilo (8) Bashkepunimi mes Medrese  Liria  Elbasan dhe Jorgji Dilo (9)