Bashkëpunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkollës 9-vjeçare Ali Agjahu

Një orë mësimore në Kimi me klasën e 9 të shkollës “Ali Agjahu” Disa fragmente nga ora mësimore e lëndës së Kimisë ku u trajtua si mësim tema : Reaksionet ekzotermik dhe endotermik dhe Acid & Bazë. Ore e cila konsiston në shkëmbim eksperiencash mes shkollave. Ora mësimore ishte interesante ku u zhvillua tema mësimore në (power point ), kuize, eksperimente, pyetje- përgjigje etj. Nxënësit mbetën të kënaqur …

Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (1) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (2) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (3) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (4) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (5) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (6) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (7) Bashkepunimi mes Medrese “Liria” Elbasan dhe shkolles  9-vjecare Ali Agjahu (8)