Bashkëpunimi midis shkollës “ Liria ”dhe Shoqatës së të Verbërve në Elbasan

Në Medresenë e Elbasanit me rastin e festave të fundvitit drejtori i shkollës z. Yakup Sahin shtroi një drekë për nder të shoqatës së të verbërve. Në të morën pjesë drejtuesit dhe antarët e shoqatës së të verbërve. Ata gjetën një mikpritje shumë të ngrohtë e miqësore nga ana e drejtorit dhe stafit të shkollës . U shkëmbyen përshëndetje të sinqerta nga drejtuesit e të dy institucioneve dhe u la që ky takim mos të ishte takimi i vetëm por në të ardhmen të zhvillohen veprimtari të përbashkta në dobi të tyre.

Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (1) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (2) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (3) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (4) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (5) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (6) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (7) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (11) Bashkepunimi midis shkolles “ Liria ”dhe Shoqates se te Verberve ne Elbasan (12)