Byshra Lena (Program madhështor për Kuranin në Teatrin e Operës dhe Baletit)

Byshra Lena (Program madhështor për Kuranin në Teatrin e Operës dhe Baletit)