Disa momente nga ora e fizikës në medresenë e Korçës

Disa momente nga ora e Fizikës me klasat e 10-a. Nxënësit bënë matje dhe llogaritje në lidhje me Ligjet e Njutonit për lëvizjen e trupave.