Disa momente nga ora e fizikës në medresenë e Korçës

Disa momente nga ora e Fizikës me klasat e 10-a. Nxënësit bënë matje dhe llogaritje në lidhje me Ligjet e Njutonit për lëvizjen e trupave.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *