Do të lexojmë vetë Kur’anin Famëlart

Në medresenë ” LIRIA ” në Elbasan u organizua ceremonia për nxënësit e klasave të 10-ta të cilët kanë kaluar në leximin e Kur’anit Famëlartë. Ky program u organizua nga vetë nxënësit . Në fund të programit u shpërndanë libra të Kuranit Famëlart për të gjithë nxënësit. Stafi i shkollës i uron të gjithë nxënësve që Kur’anin Famëlartë ta lexojnë sa më shumë dhe iu bëftë dritë dhe udhëzime në çdo hap të jetës.

Do te lexojme vete Kuranin Famelart (1) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (2) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (3) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (5) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (8) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (9) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (10) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (13) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (15) Do te lexojme vete Kuranin Famelart (16)