Drekë me Drejtorët e Shkollave

Në medresenë e Kavajës u organizua një vizitë nga drejtorët e shkollave të Kavajës. Gjithë drejtorët e shkollave të Kavajës vizituan ambientet e shkollës dhe pastaj drekuan me stafin e shkollës. Kjo mbledhje nga aspekti i bashkëpunimit të shkollave me njëra tjetrën ishte shumë pozitive.

Drekë me Drejtorët e Shkollave Drekë me Drejtorët e Shkollave Drekë me Drejtorët e Shkollave Drekë me Drejtorët e Shkollave