Eksperimente nga lënda e kimis në Medresenë e Korçës me klasat e 10 – ta