Falja e Namazit të Kurban Bajramit

Në Xhaminë e Re të qytetit të Korçës u organizua falja e namazit të Kurban Bajramit.
Në një atmosferë festive myftiu i qytetit të Korçës z. Qazim Muçi foli rreth vlerës dhe rëndësisë që ka kjo ditë për myslimanët duke i uruar njëkohësisht gjithë besimtarët për festën e Kurban Bajramit. Në këtë organizim u lexuan disa pjesë nga Kur’ani famëlartë gjithashtu u shpjegua edhe falja e namazit të Kurban Bajramit.
Medreseja e Korçës ndau ushqim pas faljes së namazit.

Falja e Namazit te Kurban Bajramit (1) Falja e Namazit te Kurban Bajramit (2) Falja e Namazit te Kurban Bajramit (3)  Falja e Namazit te Kurban Bajramit (5) Falja e Namazit te Kurban Bajramit (6) Falja e Namazit te Kurban Bajramit (7) Falja e Namazit te Kurban Bajramit (8) Falja e Namazit te Kurban Bajramit (9)