Faza e dytë e Olimpiadës së parë të Anglishtes

22/01/15 u organizua faza e dytë e olimpiadës së anglishtes për klasat e 9ta ku gjatë fazës së parë nga 130 nxënës u kualifikuan 55 nxënës në fazën e dytë do të përzgjidhen 5 nxënësit me rezultatet më të larta ku do të shpërblehen edhe me nga një çmim simbolik. Rezultatet e pesë më të mirëve do ti shpallim në ditët në vazhdim.

Faza e dyte e Olipiades se pare te Anglishtes (2) Faza e dyte e Olipiades se pare te Anglishtes (3) Faza e dyte e Olipiades se pare te Anglishtes (4) SONY DSC SONY DSC