Festivali i Letërsisë në Medresenë e Tiranës

Medreseja e Tiranës, në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore të Qarkut Tiranë, organizon festivalin e letërsisë. Ky festival konsiston në pesë kategori:

 1. Ese
 2. Morfo-Sintaksë
 3. Analiza e një vepre letrare
 4. Poezi
 5. Këngë popullore

Rreth 200 nxënës të klasave të 9-ta konkuruan në ambjentet e Medresesë së Tiranës në tre kategoritë e para ku u zgjodhën tre më të mirët nga secila kategori.

Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (1) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (2) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (3) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (4) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (5) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (6) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (7) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (8) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (9) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (10) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (11) Festivali i Letersise ne Medresene e Tiranes-2 (12)