Festivali i Matematikës dhe Panairi Shkencor Në Medresenë e Tiranës

Medreseja e Tiranës organizoi Festivalin e Matematikës dhe Panairin Shkencor 2016.

Nxënësit e medresesë përgatitën një aktivitet në sallën e konferencave me lojra argëtuese dhe prezantime informuese në lëndën e matematikës.

Gjithashtu nxënësit përgatitën projekte dhe eksperimente në lëndët e tjera shkencore si Fizikë, Kimi, Biologji, dhe Informatikë.

Në tre ditët e para ky program u vizitua nga 500 nxënës të shkollave 9-vjecare të Qarkut të Tiranës.

Aktiviteti do të vazhdojë edhe javën e ardhshme ku vizitorët do të jenë nxënësit e qytetit të Tiranës.

Falenderojmë të gjithë nxënësit për pjesëmarrjen dhe iu urojmë suksese!

Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (1) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (2) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (3) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (4) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (5) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (6) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (7) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (8) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (9) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (10) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (11) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (12) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (13) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (14) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (15) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (16) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (17) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (18) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (19) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (20) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (21) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (22) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (23) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (24) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (25) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (26) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (27) Festivali i Matematikes dhe Panairi Shkencor Ne Medresene e Tiranes (28)