, , , ,

Festimi i festave të 28 -29 Nëntorit në Medrese “ Liria ” Elbasan

/
Pragu i festave në fund të nëntorit e gjeti medresenë e Elbasanit…
, , , ,

Programi Festiv i 28-29 Nëntorit në Medresenë e Beratit

/
Në Medresenë “Vehxhi Buharaja” Berat u organizua aktiviteti…