Gravity Challenge në medresenë e Kavajës

Nxënësit e medresesë së Kavajës edhe një herë shpalosën talentin me projektet e tyre. Sfida e kësaj rradhe ishte hedhja e vezës nga 10 metra lartësi. Vlerësimi u bazua në krıjimtari, estetik dhe sukses. Nga ky konkurs u përzgjodhën 3 projektet më të mira. Falënderojmë nxënësit për impenjimin e tyre!

gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-1 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-2 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-3 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-4 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-5 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-6 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-7 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-8 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-9 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-10 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-11 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-12 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-13 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-14 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-15 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-16 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-17 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-18 gravity-challenge-ne-medresene-e-kavajes-19