İ Bekuar Qoftë Viti I Ri 1434

Stafi i Medresese se Tiranes bashkë me nxënësit e kesaj shkolle perkujtuan vitin e ri të kalendarit hënor. Në festimin modest u shpjegua rëndësia e vendosjes së këtij kalendari dhe në fund u shpërndanë ëmbëlsirat duke iu bashkuar duasë qe bënin sahabet në momentin e vendosjes së këtij kalendari duke thënë: “qofte i begate viti i ri!”