Iftar me DAR Berat dhe drejtorët e shkollave 9-të vjeçare Berat

Tashme ashtu siç është bere tradite, iftaret po vazhdojnë në medresenë e Beratit. Këtë dite Medreseja e Beratit ka shtruar iftare edhe për DAR Berat dhe drejtorët e shkollave 9-të vjeçare dhe shkollat e mesme të qytetit.

Iftar me DAR Berat (3) Iftar me DAR Berat (4) Iftar me DAR Berat (5) Iftar me DAR Berat (6)