Iftar me DAR Berat dhe drejtorët e shkollave 9-të vjeçare Berat

Tashme ashtu siç është bere tradite, iftaret po vazhdojnë në medresenë e Beratit. Këtë dite Medreseja e Beratit ka shtruar iftare edhe për DAR Berat dhe drejtorët e shkollave 9-të vjeçare dhe shkollat e mesme të qytetit.

Iftar me DAR Berat (3) Iftar me DAR Berat (4) Iftar me DAR Berat (5) Iftar me DAR Berat (6)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *