Investigimi i pigmentit të klorofilës dhe niseshtesë tek gjethja.

Disa fragmente nga ora mësimore e lëndës së Biologjisë ku u trajtua si punë laboratori : Pigmenti i klorofilit tek gjethja . Bashkë me nxënësit e klasës së 10-A në laboratorin e biologjisë përgatitëm një eksperiment për të treguar praninë e klorofilit dhe niseshtesë tek gjethja . U nxorën përfundime shumë interesante të cilat do t’i trajtojmë edhe në orët në vijim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *