Java e Gjeografise

Data 19-23 Mars 2012 ishte java e historise, gjeografise dhe qytetarise. Nxenesit u ngarkuan me detyren qe per secilen lende te benin nga nje projekt ne lidhje me temat qe jane zhvilluar gjat oreve te mesimit. Projektet e nxenesve u pubiblikuan ne ambjentet e shkolles.
Ne diten e fundit se javes se projekteve u zhvillua nje konkurs ndermjet perfaqesuesve te seciles klase me pyetje rreth lendeve te mesiperme. Fituesit e ketij konkuersi u shperblyen me çmime simbolike.