Java e Gjuhës Angleze në Medresenë e Beratit

Vazhdon zinxhiri I javëve të gjuhëve të huaja në Medresenë e Beratit. Këtë javë në shkollën tonë u zhvillua Java e Gjuhës Angleze. Programi përfshiu një shumëllojshmëri të gjërë aktivitetesh si:

Spelling Bee Contest,
Tongue Twisters,
Role Play,
Karaoke,
Funny Videos,
si edhe një mini konkurs midis klasave te 10`ta.

Përvec aktiviteteve të mësipërme, gjatë javës nxënësit kishin përgatitur postera të ndryshme.

Gjithashtu, ditën e hënë, në shkollën tonë u zhvillua ndarja e çmimeve të esesë, e organizuar nga British Council dhe MASH.