Java e Lëndëve Fetare

Si çdo vit, në shkollën tonë organizohen për secilën lëndë nga një javë e asaj lënde, dhe ketë vit u startua me lëndët fetare. Nën përkujdesjen e mësuesve të lëndëve fetare u arrit të realizoheshin disa programe të plotësuara në të gjitha drejtimet. Në hollin e shkollës u vendosën projekte të ndryshme të përgatitur nga nxënësit e shkollës. Programet përveç pjesës argëtuese mbartnin dhe mesazhin mësimdhënës. Në programet u zhvillua edhe një konkurs mes klasave të 11’ta dhe të 10’ta.

Java e Lendeve Fetare (1) Java e Lendeve Fetare (2) Java e Lendeve Fetare (3) Java e Lendeve Fetare (5) Java e Lendeve Fetare (7) Java e Lendeve Fetare (10) Java e Lendeve Fetare (11)