Java e Matematikës (Maths Week) në Medresenë e Beratit

Në Medresenë e Beratit u organizua Java e Matematikës. Atmosfera në ambientet e shkollës kishte ndryshuar pasi në korridoret e shkollës nxënësit kishin afishuar punimet e tyre. Me këtë rast, u zhvillua dhe një konkurs midis klasave të 11-ta. Nxnësit iu përgjigjen pyetjeve të ndryshme llogjike. Ja disa ngo momentet e konkursit dhe ambienteve të shkollës.

Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (1) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (2) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (3) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (4) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (5) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (6) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (7) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (8) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (9) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (10) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (11) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (12) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (14) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (15) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (16) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (17) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (18) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (19) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (20) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (21) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (22) Java e Matematikes (Maths Week) ne Medresene e Beratit (23)