Java e Turqishtes

Këtë javë në shkollën medrese “ Liria ” Elbasan u organizua java e gjuhës turke. Nxënësit përgatitën një projekt ku në thelb tematika e saj ishte aftësimi i nxënësve për përvetësimin shkencor sa më të mirë të kësaj lënde.

Java e Turqishtes (1) Java e Turqishtes (2) Java e Turqishtes (3) Java e Turqishtes (4) Java e Turqishtes (5) Java e Turqishtes (6) Java e Turqishtes (7) Java e Turqishtes (8) Java e Turqishtes (9) Java e Turqishtes (10) Java e Turqishtes (11)