Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korçës

Medreseja e Korçës në bashkëpunim me Drejtorin Arsimore Korçë po organizon kampionatin e shahut. Në këtë kampionat marin pjesë shkollat 9 vjeçare dhe shkollat e mesme të qytetit të Korçës. Kampionati do të zgjasë 5 ditë. Sot dita e parë kaloi në një atmosferë shumë të këndshme.
Ju urojmë suksese të gjithë pjesmarësve.

Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (1) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (2) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (3) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (4) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (5) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (6) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (7) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (8) Kampionati i shahut midis shkollave të qytetit të Korces (9)