Fikh

,

Namazi është një adhurim shoqëror

Sa ç’është një adhurim individual dhe shpirtëror, namazi…