Kuran

,

SHKALLËT KUPTIMORE TË AJETEVE

Profeti (s.a.s) në një hadith të tijin thotë: “Sigurisht…
,

Mbrojtja e Kuranit

Sikurse u shpjegua edhe më lart, kundërshtimi i asaj që Kurani…
,

Drejtimi I Përjetshëm Në Kuran

Edhe një fakt i thjeshtë do të mjaftojë për të nxjerrë…