, , , ,

Tani ne do të lexojmë vetë Kur’anin Famëlart!

/
Në medresenë Hafiz Ali Korça në Kavajë u organizua ceremonia…
, , , ,

Medreseja e Kavajës Organizon Vizitë në Qytetin e Krujës

/
Nxënësit e klasës 10-B në kuadrin e festës së pavarësisë…
, , ,

Takim me prindërit e nxënësve të klasave të 10-ta

/
Më 16 Tetor u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 10-ta,…