, , , ,

Takim me drejtorët e shkollave të rrethit Kavajë

Zyra Arsimore Kavajë organizoi takimin me drejtorët e shkollave…