, ,

Java e Kura’nit

Në Medresenë Hafiz Ali Korça të qytetit të Kavajës nxënësit…