Profeti Jone

,

Dieta në mjekësinë e Profetit Muhamed

“Gjëja së cilës i frikësohem më shumë për umetin tim…