Konferenca e anglishtes në medresenë e Korçës

Në datat 6 dhe 7 shkurt 2015,në ambientet e Medresesë së Korçës u zhvillua seminari i Anglishtes me të gjithë mësuesit e qarkut Korçë. Seminari u zhvillua nga Qendra e kurseve ELTA. Në seminar u zhvilluan tema si:’’How we learn’’ nga Daniela Clarke,’’Young learner needs!’’ nga Fannie Daou. Më pas mësuesit u ndane në klasa ku u trajtuan tema të tjera nga profesorë të huaj dhe shqiptarë. Në fund çdo mësues mori Certifikatën e frekuentimit e cila vlen 2 kreditë.

Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (1) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (2) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (3) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (4) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (5) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (6) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (7) Konferenca e anglishtes ne medresene e Korces (8)