Konferencë Për Gjuhën Angleze

Medreseja e Korçës ne bashkëpunim me “SIDI Education” dhe “ELTA” ka organizuar sot më datë 12.03.2014 një konferencë për gjuhën Angleze. Programi ka qënë si më poshtë:

Presentations:

1. Nigel Downey – “Assessing Writing” Michigan Tests

2. Ymer Leksi – “The Internet and its use in teaching English in class” ELTA Albania

3. George Pappas – “Brain Rules” Express Publishing

4. Shpresa Delija – “The effectiveness of Feedback and Error Correction” ELTA Albania
Në këtë aktivitet morën pjesë mësues te shumtë të gjuhës Angleze si dhe shumë studentë nga dega e Anglishtes, Uiıversiteti F.S. Noli-Korcë
Në fund të konferencës pjesëmarrësve iu shpërndanë certifikata.

Konference_Per_Gjuhen  (1) Konference_Per_Gjuhen  (2) Konference_Per_Gjuhen  (3) Konference_Per_Gjuhen  (5) Konference_Per_Gjuhen  (7) Konference_Per_Gjuhen  (8) Konference_Per_Gjuhen  (9) Konference_Per_Gjuhen  (10)