Konkurs mes shkollave 9-vjeçare të qarkut Korçë

Medreseja e Korçës organizoi konkurs në lëndët: letërsi, matematik dhe logjik. Konkursi u zhvillua në mes shkollave 9-të vjeçare në Pogradec, Bilisht dhe Ersek. Në konkurs morën pjesë 166 nxënës. Për vendin e I, II dhe III do të ndahen shpërblime.

Suksese nxënësve pjesmarës!

Konkurs mes shkollave 9-vjecare të qarkut Korce (2) Konkurs mes shkollave 9-vjecare të qarkut Korce (3) Konkurs mes shkollave 9-vjecare të qarkut Korce (4)