Konkursi i Hadithit në Medresenë e Tiranës

Me rastin e javës së lëndëve fetare të organizuar ne shkollën tonë, ne daten 21 Shkurt u be konkursi i Hadithit. Si fillim, u shpjegua kuptimi i fjalës hadith ne shkencat islame (fjalët e Pejgamberit (sas) … ) Konkursi ishte ne formen pyetje-përgjigje, gjithsej 10 pyetje kto të shfaqura me monitor per të gjithë pjesmarrësit. Më pas u shpjegua tema e pendimit dhe nijetit me anen e nje skeçi te luajtur nga nxënësit. Programi u mbyll me një konkurs te vogël midis nxensve te klasave të 11-A/B, në lidhje me hadithe të mësuar përmendësh. Në fund të programit, nxënësve ju ndanë çmimet përkatëse.