Konkursi midis klasave të 10-ta në Medresenë e Elbasanit

Në lëndën e Arabishtes profesori Bilal Suna organizoi një konkurs midis 2 klasave paralele ku ishin merrnin pjesë disa pyetje nga vete lëndë dhe rreth njohurive të përgjithshme. Të dyja klasat u ishin përzjedhur nga 3 nxënës ku klasa 10-B doli fituese. Nxënësit u shpërblyen me disa dhurata simbolike.

Konkursi midis klasave te 10-ta ne Medresene e Elbasanit (1) Konkursi midis klasave te 10-ta ne Medresene e Elbasanit (2) Konkursi midis klasave te 10-ta ne Medresene e Elbasanit (3) Konkursi midis klasave te 10-ta ne Medresene e Elbasanit (4) Konkursi midis klasave te 10-ta ne Medresene e Elbasanit (5)