Kontroll Mjekësorë

Sot me dt: 19.02.2015 u zhvillua një kontroll mjekësor nga doktori i shkollës dhe Qendra Shëndetësore KAVAJË. Ky program përmbante vaksinimin e maturantëve. Si pasojë u vaksinuan të gjithë maturantët.

Kontroll Mjekesore (3)