Krijohet klubi “Jemi Ne” në Medresenë e Tiranës

Klubi “Jemi Ne” është formuar këtë vit në Medresenë e Tiranës. Ky klub përbëhet nga dy nxënës për cdo klasë. Klubi ka si qëllim që cdo javë të vizitojë një familje në nevojë duke iu dërguar atyre disa ushqime. Ushqimet merren me paratë e mbledhura nga vetë nxënësit. Deri më tani janë vizituar katër familje. Këto vizita do të vazhdojnë edhe në javët e ardhshme duke ndihmuar sadopak familjet në nevojë.

Klubi JEMI NE (1) Klubi JEMI NE (2) Klubi JEMI NE (3) Klubi JEMI NE (4) Klubi JEMI NE (5) Klubi JEMI NE (6) Klubi JEMI NE (7) Klubi JEMI NE (8) Klubi JEMI NE (9) Klubi JEMI NE (10) Klubi JEMI NE (11) Klubi JEMI NE (12)