Kurset Verore

Medreseja e Korçës organizon kurse verore në lëndët Anglisht, Turqisht dhe Informatikë. Ja disa pamje nga këto kurse..

Kurset Verore (1) Kurset Verore (2) Kurset Verore (3) Kurset Verore (4) Kurset Verore (5) Kurset Verore (6) Kurset Verore (7) Kurset Verore (8)