Kursi për Klasat e 9-a

Disa pamje nga dita e parë e kursit të organizuar nga Medreseja e Korçës..

Kursi_per_Klasat_e 9-a (1) Kursi_per_Klasat_e 9-a (4) Kursi_per_Klasat_e 9-a (5) Kursi_per_Klasat_e 9-a (7) Kursi_per_Klasat_e 9-a (8) Kursi_per_Klasat_e 9-a (9) Kursi_per_Klasat_e 9-a (10)