Laser Angle Measure and Height Calculator (Matësi me lazer i këndeve dhe matja e lartësisë)

Nxënësit e klasave të 10-ta, në orën e matematikës sfiduan njëri tjetrin në matjen e lartësisë së objekteve përreth. Nxënësit sollën projektet të cilat i kishin përgatitur enkas për temën e trigonometrisë.
Projekti kishte si bazë zbatimin e konceptit të tangjentit të një këndi. Duke ditur largësinë nga objekti, dhe duke gjetur këndin e formuar nga toka deri tek maja e objektit me lazer, nxënësit ishin në gjendje të llogarisnin lartësinë e disa objekteve, dhe gjatësinë e shokëve të tyre.

Laser Angle Measure and Height Calculator (1) Laser Angle Measure and Height Calculator (2) Laser Angle Measure and Height Calculator (3) Laser Angle Measure and Height Calculator (4) Laser Angle Measure and Height Calculator (6) Laser Angle Measure and Height Calculator (7) Laser Angle Measure and Height Calculator (8) Laser Angle Measure and Height Calculator (9)