Mbledhja e DAR Berat me drejtorët e shkollave në Medrese

Ditën e enjte u zhvillua në sallën e konferencave të shkollës sonë mbledhja e Drejtorisë Arsimore Rajonale të Beratit me drejtorët e shkollave. Në fillim të mbledhjes, drejtori i DAR Berat z. Selman Hodaj prezantoi drejtorin e ri të medresesë z. Habib Kahraman me drejtorët e shkollave të DAR dhe uroi fillimin e vitit të ri shkollor. Edhe drejtori i medresesë uroi një vit shkollor të mbarë dhe të frytshëm për të gjithë. Në përfundim të mbledhjes pati një koktejl për pjesëmarrësit në mbledhje, gjatë të cilit të pranishmit shkëmbyen urimet për një vit të ri të suksesshëm.

Mbledhja e DAR Berat me drejtoret e shkollave ne Medrese (1) Mbledhja e DAR Berat me drejtoret e shkollave ne Medrese (3)  Mbledhja e DAR Berat me drejtoret e shkollave ne Medrese (5) Mbledhja e DAR Berat me drejtoret e shkollave ne Medrese (7)