Mbledhja e DAR Berat në Medresenë e Beratit

Sot, në shkollën tonë u zhvillua mbledhja e radhës e Drejtorisë Arsimore Rajonale  Berat, me drejtuesit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme. Mbledhja kishte tematika të ndryshme ku përfshiheshin: projekte sportive, ekskursione, etj.

Pas mbledhjes, drejtuesit të shoqëruar nga stafi i shkollës sonë, hëngrën një drekë. Drejtori i DAR Berat  z. Selman Hodaj falenderoi  Medresenë e Beratit për mikpritjen dhe vlerësoi shkollën dhe bashkëpunimin midis Medresesë së Beratit dhe DAR Berat.

Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (1) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (2) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (3) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (4) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (6) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (8) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (11) Mbledhja_e_DAR_Berat_ne_Medresene_e_Beratit (12)