Mbledhja e dytë me Prindërit në Medresenë e Beratit

Më datë 07-02-2015 u zhvillua mbledhja e dytë me prindërit e nxënësve të klasave të X-ta dhe të klasave XI-ta. Në këtë mbledhje u diskutua për ecurinë dhe problematikat e nxënësve në mësime dhe në edukim.

Mbledhja e dyte me Prinderit në Medresene e Beratit (1) Mbledhja e dyte me Prinderit në Medresene e Beratit (2) Mbledhja e dyte me Prinderit në Medresene e Beratit (3)  Mbledhja e dyte me Prinderit në Medresene e Beratit (5) Mbledhja e dyte me Prinderit në Medresene e Beratit (6)