Mbledhja e parë me nxënësit e olimpiadës në Medresenë e Beratit

Në Medresenë e Beratit u organizua mbledhja e parë me nxënësit e olimpiadave. Gjatë kësaj bisede mësuesit dhe nxënësit diskutuan rreth orareve që do të punohet me këta nxënës.
U përgatit një listë me nxënësit pjesëmarrës në lëndën e Fizikës, Matematikës, Kimisë, Biologjisë, Turqishtes, Anglishtes, Arabishtes, Historisë, Gjeografisë, Lëndëve fetare dhe TIK.
Medreseja “Vexhi Buharaja” synon që të përgatisë këta nxënës të marrin pjesë jo vetëm në Olimpiadat Rajonale (DAR) por edhe në ato kombëtare dhe ndërkombëtare.

Mbledhja e pare me nxenesit e olimpiades ne Medresene e Beratit (1)  Mbledhja e pare me nxenesit e olimpiades ne Medresene e Beratit (3) Mbledhja e pare me nxenesit e olimpiades ne Medresene e Beratit (4) Mbledhja e pare me nxenesit e olimpiades ne Medresene e Beratit (5)