Mbledhja e Prindërve

Për klasat e 11-ta dhe të 10-ta u organizua mbledhja e prindërve ku prindërit u informuan për mbarëvajtjen e nxënësve.

Mbledhja e Prinderve (5) Mbledhja e Prinderve (4) Mbledhja e Prinderve (3) Mbledhja e Prinderve (2) Mbledhja e Prinderve (1)