Mbledhja e prindërve e klasave te 10-ta

Sot me datë 06.11.2014 Medrese “Liria” Elbasan organizoi mbledhjen e prindërve për klasat e 10-ta.

Vihet re prezenca e madhe e prindërve te interesuar për performancën e fëmijëve te tyre. Drejtori i Shkollës z. Yakup ŞAHIN informon te gjithë prindërit për arritjet e nxënësve.

Medreseja e Elbasanit

Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (1) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (2) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (4) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (5) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (6) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (7) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (8) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (9) Mbledhja e prinderve e klasave te 10-ta  (11)