Mbledhja e prindërve e klasave te 11-ta

Më datë 18.11.2014 në Medresenë “Liria” Elbasan u organizua mbledhja e prindërve për klasat e 11-ta. Vihet re prezenca e madhe e prindërve të interesuar për performancën e fëmijëve te tyre. Drejtori i Shkollës z.Yakup ŞAHIN informoi te gjithë prindërit për arritjet e nxënësve.

Mbledhja e prinderve e klasave te 11-ta (1) Mbledhja e prinderve e klasave te 11-ta (2) Mbledhja e prinderve e klasave te 11-ta (3) Mbledhja e prinderve e klasave te 11-ta (4) Mbledhja e prinderve e klasave te 11-ta (5)