Mbledhja e prindërve në Medresenë e Elbasanit

Më 01/04/2015 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 11-ta, ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime.

Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (1) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (2) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (4) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (6) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (7)