Mbledhja e prindërve në Medresenë e Elbasanit

02/04/15 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 10-ta, ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri më tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime. Gjatë takim u diskutuan çështje që kanë të bëjnë me ecurinë mësimore të nxënësve dhe sjelljen e tyre.

Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (2) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (4) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (5) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (6) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (7) Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (8)  Mbledhja e prinderve ne Medresene e Elbasanit (10)