Mbledhja e prindërve në medresenë e Elbasanit

Më 28/03/2015 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 12-ta, ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime.

Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (1) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (2) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (3) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (5) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (6) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (7) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (8) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (10) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (11) Mbledhja e prinderve ne medresene e Elbasanit (12)