MBLEDHJA E PRINDËRVE NË MEDRESENË E KAVAJËS

Në medresenë e Kavajës u bë mbledhja e prindërve të klasave të 10-11-ta , ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *